LIFESTYLE PODUZETNIK | DIGITALNI NOMAD
t@tomislavpancirov.com

Motivacijsko predavanje

Motivacija je riječ koja proizlazi iz riječi ‘motiv’ što znači potreba, želja, težnja unutar pojedinaca. Rječnik Webster definira motivaciju kao nešto u čovjeku (potreba, ideja ili emocija) koja ga potiče na djelovanje. Inspiracija kao riječ dolazi od latinskog inspiratus – “udahnuti, nadahnuti”. Rječnik Collins definira inspiraciju kao osjećaj entuzijazma koji imate od nekoga ili nečega, a koji vam daje nove i kreativne ideje. Ovaj tip predavanja pruža novu energiju sudionicima i u skladu s vašim ciljevima ih usmjerava ka željenoj aktivnosti.

Pročitaj više

Radionica

Nastavno na brief s detaljima ciljeva i ishoda, interaktivna radionica se izvodi u vašim prostorima ili online. Moguće je dogovoriti follow-up s polaznicima radionice kao i podršku u online zajednici.

Pročitaj više

Predavanje

Ovisno o temi predavanje se prilagođava vašim potrebama, bilo da se radi o internom predavanju ili predavanju u sklopu konferencije.

Pročitaj više